For Helsepersonell

Økonomiske bekymringer er en underkommunisert og underrapportert årsak til at mange mennesker er ute av arbeidslivet. Forskning viser at folk med alvorlige økonomiske problemer er mer utsatt for å ha angst- og depresjonsplager enn andre. De lever ofte i unødig fattigdom, skader relasjoner rundt seg og er er overrepresentert i dødelighetsstatistikken. De havner i en ond spiral der de ikke klarer å bli friske fra sine plager fordi de tynges så sterkt av sine økonomiske bekymringer.

Jeg tilbyr foredrag til mennesker som jobber med pasienter/brukere som har økonomiske problemer, og som ønsker å lære hvordan de bedre kan avdekke pasienter med alvorlige økonomiske bekymringer, og hvordan de kan hjelpe sine pasienter/brukere til å leve med den økonomiske situasjonen de er i. Jeg mener ikke at helsepersonell skal bli økonomirådgivere for sine brukere, men at de skal vite mer om mulighetsrommet og hva som skal til for at folk skal komme i posisjon til å få en løsning slik at de kan være en støtte på veien.

Vi må unngå at personer spretter mellom legekontor, spesialister og NAV uten at noen klarer å få grep om den underliggende problemstillingen som alt for ofte hindrer tilfriskning. Mitt mål er å få deg som jobber i førstelinjetjenesten, og spesialisttjenesten til å bidra til at vi oppdager økonomiske bekymringer på et tidlig tidspunkt og veileder folk til å søke hjelp før skadene blir for store.