For bedrifter

Har du ansatte du mistenker har postkasseskrekk? Eller som har trekk i lønn?

Har du ansatte som stadig spør om forskudd på lønn eller lån fra bedriften?

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du som arbeidsgiver bør forholde deg til ansatte som sliter økonomisk?

Føler du deg maktesløs som arbeidsgiver og tenker at det tilhører privatlivet?

Over 6% av den voksne befolkningen har betalingsanmerkninger. Det betyr at hvis du har en større bedrift, er det nesten garantert at du har ansatte med store økonomiske bekymringer. Det kan være nok at én av dine medarbeidere har problemer før det går utover driften i selskapet i form av lavere prestasjoner og høyere sykefravær.

Som arbeidsgiver bør du være rustet til å møte ansatte i slike situasjoner. Ved å hjelpe den ansatte med å ta tak i problemene på et tidlig stadium kan du redusere risikoen for at problemene bygger seg opp til å bli så alvorlige at det går utover den ansattes sosiale relasjoner og helse, som igjen kan få konsekvenser for bedriften.

Jeg gir deg, eller dine ledere, kunnskapen og verktøyene dere trenger for å følge opp ansatte som sliter økonomisk. Det innebærer ikke at jeg mener at arbeidsgiver skal bli økonomiske rådgivere for sine ansatte, eller invadere privatlivet. Det betyr at du som arbeidsgiver skal vise omsorg og handlekraft ved å stille de rette spørsmålene og tilby informasjon som kan bidra til at den ansatte får kontroll over situasjonen.