DRØMMER DU OM ØKONOMISK FRIHET?

Økonomisk frihet og et rikt liv handler om mer enn hvor mye penger du har i banken og hva du eier.
Det handler om hvordan du bruker pengene til å få det livet du ønsker deg. Økonomisk kontroll og smarte
investeringer kan gi deg det du trenger for å få et rikt liv i form av mer tid, mer energi, og mer penger til å bruke på det du ønsker.

Følge opp pasienter med økonomiske problemer

For Helsepersonell

Se mer
rikere liv

For privatpersoner

Se mer
følge opp ansatte med økonomiske problemer

For bedrifter

Se mer

HVA KAN JEG GJØRE FOR DEG?

Jeg driver kurs- og foredragsvirksomhet rettet mot både privatpersoner og bedrifter. Jeg brenner for at folk skal ta sunne og gode valg for økonomien sin, og at storsamfunnet, med arbeidsgivere, helsevesen og NAV i spissen, skal oppdage og forebygge økonomiske bekymringer på et tidlig stadium slik at vi unngår at folk blir fanget i den såkalte gjeldsfella. Sunn økonomi er helsefremmende og øker livskvalitet.


Jeg har som økonomisk rådgiver sett hvordan økonomiske bekymringer og problemer kan gi så store fysiske, så vel som psykiske, plager at mennesker nærmest går til grunne. Mennesker med økonomiske problemer er mer utsatt for samlivsbrudd, angst, depresjoner og selvmordstanker enn andre mennesker, og det er i mange tilfeller hovedårsaken til at folk blir sykemeldt. Dessverre går dette under radaren til både helsevesenet, NAV og arbeidsgivere. Økonomi påvirker sosiale relasjoner, helse, livskvaliteten og arbeidsliv i så stor grad at det er grunn til å sette større fokus på å oppdage og forbygge økonomiske problemer og bekymringer i samfunnet. Samtidig kan smarte valg, og en bevisst holdning til ens egen økonomi, gjøre langt mer enn å forebygge problemer. Du kan gi deg selv mer handlingsrom, mer energi, mer tid til det som er viktig for deg. Ja, et rikere liv!Klikk på knappen under for å se hvilke foredrag jeg kan tilby deg eller din bedrift.

HOLD DEG OPPDATERT

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få informasjon om kommende kurs og foredrag. Få også oppdaterte nyheter om hvordan økonomiske problemer påvirker vår evne til å yte på jobb og helsesituasjon.
Ta dine pasienter og ansatte på alvor og hjelp dem til å få et rikere liv fri for økonomiske bekymringer.